Kompetensprofil

Här berättar jag om Sally Salminens fina men bortglömda kortprosa, som jag upptäckt under arbetet med biografin om henne.

Mariehamns litteraturdagar,

den 23 mars 2019.

Kompetensprofil

 

Jag arbetar med förlag, tidskrifter, kommunikationsbyråer, privatpersoner och andra aktörer inom kultur och kommunikation. Mina uppdragsgivare och samarbetspartner är bland andra:

 

Appell Förlag

April Kommunikation – fullservice reklambyrå

Bokförlaget Atlantis

Bookmark

Ekerlids Förlag

Harper Collins

Lava Förlag

LITET förlag

Liber

Makadam förlag & bokproduktion

Natur & Kultur

Nordic Academic Press

Norstedts

Stockholmia – forskning och förlag

Svenska litteratursällskapet i Finland

Verbum.

 

 

KOMPETENSUTVECKLING

Jag deltar regelbundet i kurser för att utveckla min kompetens. Har förkovrat mig i:

 

copy, marknadsföring av böcker

boktypografi

dramaturgi och manusutveckling

förlagsekonomi

InDesign

korrekturläsning

produktion av e-böcker

skriv lättläst

språkriktighet

tala med formgivare på formgivares vis.

 

Håller koll på vad som är aktuellt i bokbranschen via Svensk Bokhandel och relevanta evenemang, gärna i Förlagsklubbens regi.

 

 

EGET BOKPROJEKT OCH FORSKNING

Min ljusa stad. Sally Salminen, livet och litteraturen

2018 blev jag klar med manus till min biografi om den finländsk-danska författaren och kulturprofilen Sally Salminen (1906–1976). Boken kommer ut på Appell Förlag i Stockholm och Svenska litteratursällskapet i Helsingfors hösten 2019.

 

Salminen arbetade på 1930-talet som hembiträde i New York. På fritiden skrev hon manuset till Katrina som hon 1936 vann en finländsk-svensk romantävling med. Romanen blev en internationell succé och översattes till ett tjugotal språk.

 

I litteraturhistorien presenteras hon knappt och ensidigt, som en Askungen och folklivsskildrare. – I själva verket var framgångssagan bara början på ett nytt liv som författare till en rad romaner, självbiografiska böcker och reseberättelser.


Här är klass och kön centrala begrepp. Boken är en läsarvänlig biografi ett stycke nordisk litteratur- och kvinnohistoria och rymmer nya läsningar av ett urval av Salminens verk.

  

Tack till Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Kulturkontakt Nord, Längmanska kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska kulturfonden, Ålands kulturdelegation och Ålands kulturstiftelse som understött arbetet med boken!


För stöd till produktion och tryck tackar jag:


Konstsamfundet

Kungliga Patriotiska Sällskapet

Letterstedtska Föreningen

Svenska litteratursällskapet i Finland, Christian och Constance Westermarcks fond

Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur

Ålands kulturdelegation


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO

Sommarprat i Ålands radio

Jag har haft den äran att sommarprata i Ålands radio (8/8 2014). Mitt program handlar om nyttiga och onyttiga berättelser, om litteraturen som en gemensam kunskapsdepå och om nödvändigheten att emellanåt lägga boken ifrån sig för att själv kunna leva fullt ut.

 

Radioessä

Hör mig presentera novellisten Tove Jansson – skoningslös, uppfordrande och humoristisk i Sveriges Radio, OBS P1 från den 5 december 2014.

 

 

TEXTER

Recensioner

Jag har frilansat som recensent sedan 2006. Här är några smakprov:

 

Recension av Nina Burtons Flodernas bok, Lysmasken 2013

Recension av Boel Hackmans Att skjuta en dront, Lysmasken 2011

Recension av Per Wirténs Där jag kommer från, Ny Tid 2010

Recension av Torgny Lindgrens, Minnen, Ny Tid 2010.

 

Artiklar och essäer i urval

»Författaren, flykten, förklädnaden – nytt ljus på Sally Salminen«, essä i Hufvudstadsbladet 29/4 2018.

»Att dyka med öppna ögon«, essä i Hufvudstadsbladet 23/3 2014 om Tove Janssons romaner och noveller för vuxna.

»Förlust, ensamhet och tröst«, essä om Ulla-Lena Lundbergs författarskap i Nya Åland 3/1 2014.

»Feminist på heltid«, Astra Nova 2008: 4. Intervju med Malin Gustavsson, konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

»Sjömanshistoria och kvinnoliv – mellan granngården och stora världen«, Lysmasken 2009. Presentation av Ulla-Lena Lundbergs s.k. sjöfartstrilogi.

»Topelius i specialläsesalen. Zacharias Topelius Skrifter och samarbetet med Nationalbiblioteket«, Kansalliskirjasto 51 (2009): 3.

 

Doktorsavhandling

Här kan du läsa min doktorsavhandling i litteraturvetenskap, Världsbild under sammanställning (2007). Den handlar om subjektivitet, självbiografi och Ulla-Lena Lundbergs författarskap.

 

Dikter

År 2010 fick jag tredje pris i Solveig von Schoultz-tävlingen för min diktsvit »Bastun«. Den är publicerad i antologin Älska skog och mark (2010).

 

 

FRAMTRÄDANDEN I URVAL

Katarina Gäddnäs och jag diskuterade min kommande biografi om Sally Salminen under Mariehamns litteraturdagar i mars 2019.


Våren 2013 höll jag två föreläsningar om Zacharias Topelius verk för barn. En på Sverigefinska skolan i Stockholm, och en för Föreningen Svensk-Finlands Vänner.

 

Under bokmässan i Helsingfors 2009 förde jag ett estradsamtal med Topeliuskännaren Sonja Svensson.

 

 

PRISER OCH UTMÄRKELSER

2010 Tredje pris i Solveig von Schoultz-tävlingen i dikter 2010. Svenska Folkskolans Vänner.

 

2008 Pris ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond. Svenska litteratursällskapet i Finland. Pris på 5000 euro för min doktorsavhandling Världsbild under sammanställning. Individ, ensamhet och gemenskap i Ulla-Lena Lundbergs författarskap.

 

 

ARBETSERFARENHET

2013–Nu Egenföretagare. Forskare, redaktör och skribent.

2009–2015 Utgivning av Zacharias Topelius Läsning för barn. Uppdraget har omfattat alla skeden av det redaktionella arbetet i samråd med redaktionen för den historisk-kritiska utgåvan Zacharias Topelius Skrifter: planering, författande av redaktionella texter som inledning och kommentarer, textetablering, xml-kodning för den digitala utgåvan m.m. Uppdragsgivare var Svenska litteratursällskapet i Finland. 2008–2010 var jag anställd av sällskapet.

2008 (1 år) Redaktionssekreterare för Finsk Tidskrift med fokus på kultur, ekonomi och politik.

2004–2006 (3 år) Doktorand vid riksomfattande forskarskolan i litteraturvetenskap (Finland). Som doktorand arbetade jag vid sidan om forskningen med undervisning, handledning och redaktörsuppgifter.

 

 

UTBILDNING

2007 Fil.dr, litteraturvetenskap. Åbo Akademi. Har även studerat etnologi, idéhistoria och genusvetenskap.

2002–2003 Blir doktorand och vistas i Berlin. Kontaktar Freie Universität och bjuds in att medverka i doktorandseminarierna för Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Får insyn i forskningen där samt presenterar min egen.

2002 Fil.mag., litteraturvetenskap, folkloristik (etnologi). Åbo Akademi.

2000–2001 Studier i Neuere deutsche Literatur, Humboldt Universität zu Berlin.

1999–2000 Studier i Volkskunde, Karl-Franzens-Universität Graz. Erasmusstipendiat.

 

 

Fråga gärna efter fler arbetsprover, intyg och referenser!

 

 

Älskad lunchläsning: Språktidningen.

"Sally Salminen, författarskapet, kritiken och litteraturhistoriens dåliga minne" – ett smakprov på vad jag har att berätta om Sally Salminen. Läs hela artikeln här, publicerad i Finsk Tidskrift  3–4 2016.

© Ulrika Gustafsson Text och kultur 2013–2019