Tjänster

Noggrann, engagerad, frågvis – alltid med respekt.

 

 

Jag är intresserad av boken som helhet: samspelet mellan text, bild och form.

 

 

Anlita mig som projektledare

så ser jag till att ditt manus blir bok. – Och håller koll på budget och tidsplan!

Redaktörstjänster

 

Jag hjälper dig med språkgranskning, textvård och andra redaktionella tjänster på den nivå du önskar:

 

 • redigering av texter, korta som långa – du får respons på innehåll, disposition, språk, stil
 • faktagranskning
 • sammanställning av register
 • korrekturläsning
 • lektörsläsning
 • skrivcoachning
 • manusutveckling
 • förlagsadministration
 • copy
 • projektledning: textredigering; kontakt med formgivare, korrekturläsare och tryckeri; beställning av bildmaterial; koll på tillstånd, budget och tidsplan.

 

 

Jag är redaktören med fokus på fakta och känsla för berättelsen. Redigerar både facklitteratur och skönlitteratur. Mitt fokus på sakprosa kommer sig av att jag också är forskare och har doktorerat i litteraturvetenskap.

 

Som forskare och kritiker är jag van att faktagranska, analysera och värdera texter. Det är en tillgång när jag hjälper författare att vässa sina manus.

 

Till mig kan du vända dig med korta eller långa uppdrag. Jag axlar gärna helhetsansvaret för ditt projekt. Med min breda erfarenhet kan jag också hoppa in som en tillfällig resursförstärkning.

 

 

Skribenttjänster

Mitt ämnesområde är litteratur och kultur i vidare bemärkelse. Jag skriver exempelvis:

 

 • presentationer av författare och böcker
 • intervjuer och reportage
 • bokrecensioner
 • företagshistoriker
 • copy, marknadsföringstexter
 • lättläst text.

 

Jag är van att arbeta med omfattande material och har öga för kärnan i det. Skulle gärna dyka ner i ert arkiv och skriva berättelsen om er verksamhet.

 

Hösten 2019 utkom Min ljusa stad, min biografi om författaren Sally Salminen, på Appell Förlag i Sverige och på Svenska litteratursällskapet i Finland. 2020 publiceras Terroir- och merroiratlas för Åland som jag skrivit på uppdrag av Ålands landskapsregering.


 

Övriga konsulttjänster

Jag erbjuder även:

 

 • föreläsningar på ämnen inom mina specialområden, se kompetensprofil
 • research, utredningar
 • workshoppar om textredigering i praktiken, om vetenskapligt skrivande och om skön sakprosa
 • moderatorstjänster.

 

Jag välkomnar liknande uppdrag och nya utmaningar!

 

 

 

Min verksamhet presenteras i Ping, DIK:s medlemstidning nr 3 2016.

© Ulrika Gustafsson Text och kultur 2013–2020