TRIMMA TEXTEN! TIO TIPS

TRIMMA TEXTEN! TIO TIPS

 

Du kan göra en hel del för att själv vässa dina resonemang och skapa en smidigare och prydligare text. Här bjuder jag på skrivråd.

 

Råden vänder sig främst till dig som skriver facklitteratur – essäer, biografier eller akademiska texter – men flera är relevanta också för den skönlitterära författaren.

 

Alla exempel är autentiska och hämtade från texter jag arbetat med som redaktör.

 

Skym inte sikten i onödan

Se till att din text är så välskriven som möjligt innan du skickar den vidare, oavsett vart. Du vill att din läsare ska få syn på innehållet och inte snubbla på formen.

 

 

1. Undvik onödiga tecken och ord

Det är en konst att föra fram det mest kärnfulla på ett smidigt och rakt sätt.

 

Läs vad du faktiskt skrivit, ta inte för givet att det står vad du avsett att säga. Var uppmärksam på vartenda ord och tecken. Ofta tänker man i cirklar och upprepar sig när man talar, men rakare resonemang gör din text både begripligare och elegantare.

 

Rakt och kort i all ära, men du vinner inte mycket på förkortningar i brödtext. Spara dem till notapparat och litteraturlista och använd då enbart de vanligaste. Gå in för ett sätt att förkorta. Förslagsvis: t.ex., m.m., bl.a., o.s.v.

 

 

2. Är dina resonemang fullständiga?

Kan du ditt ämne så bra att du hoppar över tankeled som en inte lika insatt person behöver för att kunna följa dig? Var försiktig med att lämna saker underförstådda.

 

 

3. Identifiera dina älsklingsord och favorituttryck

Här brukar det vara nödvändigt att stryka eller ersätta med alternativ. Kanske skriver du ”detta” eller ”emellertid” i vart och vartannat stycke?

 

Sök efter alternativ i en synonymordbok.

 

 

4. Håll koll på prepositionerna

De kan lätt bli fel. Ibland finns flera alternativ, andra gånger bara ett.

 

Det är vanligt att fraser samordnas så att prepositioner faller bort.

 

Exempel: ”Eder har ställts i kontrast till, alternativt som komplement till, religiöst motiverade föreställningar om ett förbund mellan Gud och folk.”

 

Man kan ställa eller sätta något i kontrast till, men inte ställa något som komplement till.

 

Förslag 1: ”Eder har ställts i kontrast till, alternativt setts som komplement till, religiöst motiverade föreställningar om ett förbund mellan Gud och folk.”

 

Förslag 2: ”Eder har ställts i kontrast till religiöst motiverade föreställningar om ett förbund mellan Gud och folk, alternativt setts som komplement till dem.”

 

Se upp också med fasta uttryck

Till exempel ”Vad är på spel?” ska vara ”Vad är satt på spel?” eller ”Vad står på spel?”

 

”Han kände sig i sitt esse” är en sammanblandning av ”han var i sitt esse” och ”han kände sig stark” eller något liknande.

 

 

5. Parenteser, kommatecken och kursiv stil

Undvik parenteser som bryter textens flöde. Ibland kan parenteserna helt enkelt ersättas av kommatecken eller tankstreck. Ifall det som står i parentesen är fragmentariskt vinner man på att formulera om det till en självständig mening.

 

Du kan betona eller lyfta fram något särskilt med kursiv stil eller citattecken, men tänk på att det har avsedd effekt endast vid sparsam användning.

 

 

6. Presens!

Använd presens när du återger vad någon säger eller gör i en källa du använder.

 

Exempel: Lisbeth Larsson visar i Promenader i Virginia Woolfs London hur Woolf utgår från det faktiska London men också skapar ett fiktivt London.

 

 

7. Stavning och grammatik

Ange redigeringsspråk svenska i din ordbehandlare och använd funktionen ”stavning och grammatik” för att undvika enkla fel.

 

 

 

 

 

 

Använd funktionen ”visa alla” så att du

lätt får syn på oavsiktliga blanksteg och

styckebrytningar.

 

 

 

 

Funktionerna jag tipsar om finns i programmet Word.

 

 

8. Konsekvens

Gå in för att antingen skriva ihop eller isär där valet finns:

 

i dag eller idag

allt mer eller alltmer

i stället eller istället

framför allt eller framförallt

över huvud taget, överhuvud taget eller överhuvudtaget

 

Med funktionen ”sök” i din ordbehandlare får du lätt syn på eventuella inkonsekvenser.

 

 

 

 

 

9. Riktiga tecken

I svensk text ska citattecken se ut så här . Använd inte " eller eller .

 

Tal- eller tankstreck ser ut så här – och kan inte ersättas av det korta bindestrecket -.

 

Med funktionen ”sök” är det lätt att komma åt eventuella misstag.

 

 

10. Alfabetisk ordning

Med funktionen ”sortera” klarar du lätt den

 alfabetiska ordningen i litteraturlistan.

Men se upp med placeringen av namn-

partiklar: af, de la, de, von.

 

 

 

 

 

 

När du är osäker – använd hjälpmedel:

 

Nationalencyklopedin

Språkriktighetsboken

Språkrådets Frågelådan. Appen heter Språkrådet. 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB) – sök samtidigt i de tre ordböckerna på svenska.se! 

Svenska skrivregler. Även som e-bok. Ny våren 2017!

Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser

 

 

 

 

Lycka till!

Vill du ha mer hjälp? Välkommen att höra av dig!

 

Ulrika Gustafsson

redaktör och skribent

ulrika.gustafsson(at)textochkultur.se

 

 

 

 

© Ulrika Gustafsson Text och kultur 2013–2020